exact technology mar-k

Aktuality a jiné dění u nás

13.11.2010 První butik firmy Fendi v České republice
První butik firmy Fendi v České republice Na prestižní adrese Pařížská 12 v Praze 1 realizujeme systém měření a regulace pro techniku prostředí prvního butiku špičkové italské modní firmy Fendi v České republice. Prodejní prostory jsou designově velmi náročně řešeny a ukrytí všech součástí techniky prostředí je značně složité. Většina technologie je proto umístěna ve strojovně v prvním podzemním podlaží budovy, kde je umístěn i rozvaděč měření a regulace. V plánu je otevření dokončeného prodejního prostoru firmy Fendi ještě před vánočními svátky letošního roku.

15.09.2010 Výměna řídícího systému VTS jednotek s PDA
Výměna řídícího systému VTS jednotek s PDA U řady vzduchotechnických zařízení firmy VTS, které byly dodány společně s balenou regulací používající jakožto terminál PDA dochází postupně k selhávání tohoto řízení. PDA jistě není určeno pro tento typ provozu s trvalým připojením dobíjení. V řadě případů provádíme elegantní náhradu tohoto systému řízení za PLC řady MPC300 firmy Micropel, případně s využitím prostorových terminálů MT201. Náhrada je prováděna do stávajícího rozvaděče s využitím stávajících kabelových vedení, aktorů a kontaktních čidel. Čidla teploty je nutné nahradit typem Pt100 nebo Pt1000. Jedním z realizovaných řešení jsou například dvě hlavní VZT zařízení pro klub MischMasch v pražských Holešovicích.

14.07.2010 Renovace kutlivačních místností Přírodovědecké fakulty UK
Renovace kutlivačních místností Přírodovědecké fakulty UK V rámci letošních prázdnin budeme realizovat řídící systém a elektroinstalaci pro akci Renovace kultivačních místností Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve Viničné ulici. Prostory kultivačních místností byly ve stávajícím stavu provozovány na hranici bezpečnostních a provozních možností. Akce se uskutečňuje díky podpoře Operačního programu Praha konkurenceschopnost a zahrnuje kompletní rekonstrukci kultivačních místností včetně výměny technologického zařízení.

16.06.2010 Kryosklad pro nové technologické centrum
Kryosklad pro nové technologické centrum Realizujeme řídící systém a kompletní elektroinstalaci kryoskladu pro technologické centum firmy EXBIO ve Vestci u Prahy. Kryosklad je vybaven kompletním systémem řízení a záznamu hodnot včetně dotykového terminálu pro obsluhu a vlastního serveru pro archivaci a předávání dat. Jako terminály dewarových nádpob budou použity terminály MT201. Zajímavostí aplikace je použití kontinuální váhy zásobníku LIN pro sledování a záznam jeho odběrů. Zakázka bude dokončena v září letošního roku.

16.04.2010 Nové produkty firmy Micropel
Nové produkty firmy Micropel Na veletrhu Ampér 2010 bylo představeno nové malé kompaktní MPC 223 napájené síťovým napětím 230V a osazené reléovými výstupy. Pro tato MPC připravuje ing. Kurzweil sadu programového vybavení MaR-Click. Tato aplikace umožní nasazení automatů řady 200 s předinstalovaným parametrizovatelným programovým vybavením bez nutnosti programování na místě instalace. Na veletrhu měla premiéru řada nových produktů firmy Micropel - MPC404 pro střední a větší aplikace, webová aplikace pro mobilní telefony a další novinky.

13.04.2010 Podpora grafického programování zařízení firmy Micropel
Podpora grafického programování zařízení firmy Micropel Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Micropel na vývoji a aplikační podpoře jejích produktů. Na veletrhu Ampér 2010 jsme na stánku firmy prezentovali novou grafickou knihovnu prvků MaR3 pro tvorbu aplikací, kterou jsme pro firmu Micropel vyvinuli. V květnu tohoto roku proběhnou školení zaměřená na tvorbu aplikací v grafickém prostředí. Podrobnosti na www.micropel.cz. Na ilustračním obrázku aplikace řízení malé kotelny v novém grafickém návrhovém prostředí s použitím knihovny MaR3.

30.03.2010 Certifikace pro regulátory VZT - Regu ADi firmy Jesy
Certifikace pro regulátory VZT - Regu ADi firmy Jesy V souvislosti se zaváděním inovované řady regulátorů Regu, tedy řady ADi firmy Jesy jsme byli pozvání na školení firmy určené pro montážní a servisní firmy používající ve svých zakázkách tyto regulátory. Řada nových funkcí je velmi užitečná a přispěje ke komfortu obsluhy i vlastní regulace VZT zařízení. Školení bylo zakončeno přezkoušením a vzhledem k úspěšnému absolvování jsme opravněni provádět montáž, zprovoznění a záruční i pozáruční servis těchto zařízení.

10.03.2010 Bytový soubor Hostivice - jih I. etapa
Bytový soubor Hostivice - jih I. etapa Významnou zakázkou letošního jara je pro nás realizace měření a regulace prvních tří objektů nového bytového souboru Hostivice - jih. V každém z objektů je umístěna samostatná plynová kotelna pro potřeby vytápění a přípravy teplé užitkové vody, součástí systému měření a regulace je dále sledování CO v podzemních garážích, ovládání vzduchotechniky pro společné prostory a vyhřívání vjezdové rampy podzemních garáží. Systém měření a regulace bude ovládán nezávisle pro každý objekt řídícími jednotkami z produkce firmy Amit.

19.12.2009 Klotylda na svém místě
Klotylda na svém místě Botelová loď Klotylda byla zakotvena na svém trvalém kotvišti u pražského Mánesa. Po připojení na definitivní přívody médií bylo dokončeno oživení systému měření a regulace a ostatních systémů. Ještě v předvánočním čase botel přivítal první hosty. V kombinaci se sesterskou lodí Matylda vybavenou restaurací bude tvořit turisty jistě vyhledávanou destinaci na náplavce u Mánesova mostu.

15.11.2009 Překladatelské kabiny hlavního sálu Černínského paláce
Překladatelské kabiny hlavního sálu Černínského paláce Překladatelé jednání probíhajících v hlavním sále Černínského paláce, hlavní budovy Ministerstva zahraničních věcí České republiky, dostanou dárek v podobě nového systému řízení klimatizačního systému pro překladatelské kabiny, který bude dokončen těsně před vánoci. Nový systém umožní kromě přesnějšího dodržování požadovaných parametrů prostředí také komfortní ovládání z režie sálu, jak jinak, než pomocí terminálu MT201.

06.10.2009 Nová jednotka intenzivní péče nemocnice v Berouně
Nová jednotka intenzivní péče nemocnice v Berouně Zajímavým příspěvkem do diskuse o soukromých nemocnicích by jistě mohl být rekonstruovaný hlavní pavilon nemocnice v Berouně vlastněné společností Jesenia. Provádíme zde instalaci systému měření a regulace vzduchotechniky nové jednotky intenzivní péče. Jednotka je vybavena nejmodernější technikou i z hlediska medicínského a celkové řešení jistě prospěje zdravotnictví tohoto okresu.

01.09.2009 Rekonstrukce kotelny Domu techniků na Novotného lávce
Rekonstrukce kotelny Domu techniků na Novotného lávce Je nám velkou ctí, že jsme byli vybráni pro realizaci části měření a regulace rekonstrukce plynové kotelny Domu techniků na Novotného lávce v Praze. Odborným garantem celé akce je Společnost pro techniku prostředí sídlící v Domě techniků. Celá rekonstrukce kotelny bude ukončena před topnou sezónou 2009/2010. Doufáme, že se nám společným úsilím podaří vytvořit kvalitní řešení přímo v sídle významné instituce našeho oboru.

20.08.2009 Záznam veličin techniky prostředí
Záznam veličin techniky prostředí Po dokončení systému techniky prostředí je dosti často nutné ověřit, jestli parametry prostředí vyhovují zadání a požadavkům uživatele. Za tímto účelem disponujeme několika datalogery firmy Comet, které jsou schopné i po relativně dlouhou dobu zaznamenávat například hodnotu teploty a vlhkosti v klimatizovaném prostoru. Samozřejmostí je potom zpracování získaných údajů do přehledného grafu. Tyto datalogery slouží i pro spolupracující dodavatele technologií k ověření vlastností jejich zařízení.

22.07.2009 I na lodi je někdy nutné ústřední vytápění
I na lodi je někdy nutné ústřední vytápění U náplavky poblíž pražského Mánesa je zakotvena botelová loď Matylda s ubytováním a velmi příjemnou restaurací. Ve smíchovském přístavu v současné době vzniká její sesterská loď Klotylda. Loď bude vybavena klimatizovanými apartmány. Na této zakázce realizujeme systém měření a regulace ústředního vytápění s elektrokotelnou v kombinaci se solární přípravou TUV. Klotylda bude po dokončení zakotvena po boku své sestry pár kroků od turisty vyhledávaného "tančícího domu" Vlada Miluniče a Franka Gehryho.

18.06.2009 Dovolená Pavel Kunt
Dovolená Pavel Kunt Ve dnech 2.7.2009 - 17.7.2009 budu na dovolené. V případě potřeby prosím kontaktujte paní Hanu Jarešovou (telefon 777 699 826), případně kolegu Kurzweila (telefon 777 316 724). Děkuji za pochopení.

05.06.2009 Pomáháme - Běh pro Paraple
Pomáháme - Běh pro Paraple Snažíme se pomáhat těm, kteří to potřebují a tam, kde je to prospěšné. Například lidem, kteří jsou po poškození míchy upoutáni na invalidní vozík a pro které je tu centrum Paraple. Proto každoročně vysíláme silný organizační tým na pomoc s organizací tradičního Běhu pro Paraple. Více o tomto důležitém centru na www.paraple.cz. A tak to vypadalo na letošním ročníku akce 4.6.2009 v Letenských sadech: www.ceskenoviny.cz/video/detail.php?id=114119

25.05.2009 Rekonstrukce MaR techniky prostředí provozovny za méně než 48 hodin
Rekonstrukce MaR techniky prostředí provozovny za méně než 48 hodin V minulých dnech jsme dokončili náročnou akci - kompletní výměnu systému měření a regulace dvou obchodních jednotek v obchodním centru CENTRO Zlín za plného provozu a v čase kratším než 48 hodin. Zachována byla pouze část stávající polní instrumentace a kabelových rozvodů. Navíc byly provedeny i úpravy napájecího systému technologie včetně instalace nepřímého měření spotřeby energie pro techniku prostředí a instalace frekvenčních měničů motorů VZT. Tuto operaci bylo možné v tak krátkém čase uskutečnit pouze díky obětavosti a dokonalé souhře všech zúčastněných, od přípravy zakázky a materiálu přes montáž a koordinaci s ostatními profesemi, instalaci a odladění programového vybavení po vyškolení uživatelů a předání uživatelské dokumentace. Samozřejmostí bylo provádění prací v zázemí během dne a na prodejních plochách ve večerních a nočních hodinách. Rekonstrukce byla započata ve středu ve 14:00 demontáží vnitřního zapojení stávající rozvodnice měření a regulace a ukončena vyškolením obsluhy a předáním uživatelské dokumentace v pátek ve 13:00.

15.05.2009 Rekonstrukce restaurace Kolowratský palác
Rekonstrukce restaurace Kolowratský palác V současné době probíhá kompletní rekonstrukce oblíbené restaurace Kolowratský palác na Ovocném trhu v Praze. Je nám ctí, že se můžeme na této akci podílet dodávkou systému měření a regulace a technologické elektroinstalace pro nové vzduchotechnické a chladící jednotky restaurace. Doufáme, že přispějeme ve spolupráci s ostatními dodavateli k vytvoření příjemného prostředí pro všechny budoucí návštěvníky.

18.04.2009 Terminál Micropel MT201 jako laický ovladač technologie
Terminál Micropel MT201 jako laický ovladač technologie Stále častěji se nyní setkáváme s požadavkem laického vzdáleného ovládání technologií, převážně vzduchotechnických zařízení, ovšem při zachování zobrazení důležitých údajů. Je požadováno snadné a intuitivní nastavení a ovládání, ale zároveň zobrazení stavů zařízení a hodnot různých veličin přizpůsobené uživateli.
Tomuto požadavku velmi dobře vyhovuje terminál MT201 z produkce Micropel - velkými možnostmi typů zobrazení, podsvětleným displejem a také vestavěným čidlem teploty nebo teploty a vlhkosti.
Za poslední období jsme takto osadili většinu dodávaných systémů pro vzduchotechnická zařízení, k všeobecné spokojenosti uživatelů.

25.03.2009 1. autosalón značky Infiniti v České republice
1. autosalón značky Infiniti v České republice Právě dokončujeme systém měření a regulace pro techniku prostředí prvního autosalónu značky Infiniti v České republice. Tato značka je luxusní odnoží značky Nissan a autosalon se nachází v komerční zóně Průhonice - Čestlice. Podrobnosti budou po zpracování uvedeny v našich referencích.

 
© MaR-K 2009 | Made by NETTVOR