exact technology mar-k

- Měření a regulace pro rodinné domy, inteligentní domy - Tepelná technika - Monitoring a kryotechnika - Komplexní řešení techniky prostředí budov - Vzduchotechnická a klimatizační zařízení - Automatizace - Průmyslové aplikace

Komplexní řešení techniky prostředí budov

Autosalon Infiniti komerční zóna Průhonice - Čestlice (2009)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

MaR systému techniky prostředí pro autosalon, kanceláře, servis a zázemí autosalonu. Hlavní vzduchotechnické zařízení klimatizuje showroom luxusního autosalonu se zónovým dochlazováním pomocí výkonných FCU jednotek. Dle řešení ověřeného na objektu Autopalace Spořilov je individuální regulace kanceláří řešena pomocí periférií EX02A a EX05. Systém měření a regulace v zájmu úspory investičních nákladů zčásti využívá strojní technologii a polní instrumentaci měření a regulace původního systému techniky prostředí objektu.

Řídící systém MaR, kromě periférií, je soustředěn v rozvodnici MaR v kotelně objektu, do zázemí showroomu jsou pouze signalizovány poruchové a havarijní stavy technologie. Komplexní dodávka měření a regulace, kontrola a repase technologické elektroinstalace.

Systém měření a regulace řeší tyto okruhy:

 • Automatický provoz kotelny (2 kotle v kaskádě), 5 okruhů ÚT, kontrola přípravy TUV, automatické doplňování, havarijní stavy
 • Automatický provoz zdroje chladu (2 autonomní jednotky vzduch/voda)
 • VZT jednotka pro kotelnu v 2.NP
 • VZT jednotka pro showroom v 1.NP a její zónové FCU
 • VZT jednotka pro servis v 1.NP
 • 10 samostatných FCU jednotek v kancelářských kojích, každá osazena periférií EX02 a ovladačem EX05
 • Poruchovou a havarijní signalizaci celého systému
Osazení:4xMPC300, 10xEX02A, 10xEX05
Celkový počet I/O bodů: Cca 200 I/O bodů
Hlavní rozvodnice MaR a silová rozvodnice pro kotelnu Technologie vzduchotechniky pro showroom Celkový pohled na autosalon z parkoviště zákazníků Již z dálky upoutá mohutný pylon značky Pohled na autosalon z příjezdové komunikace od D1 do komerční zóny Některé vozy Infiniti jsou tváří v tvář opravdu impozantní
 
 

Autopalace Spořilov budova prodeje Hyundai, Mitsubishi, Nissan Praha 4 (2007)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

MaR systému techniky prostředí pro auto salon s kancelářemi. Je zde řešena zónová regulace velkého proskleného prostoru pomocí 53 FCU jednotek umístěných na ploše showroomu, individuální regulace řady kanceláří pomocí periférií EX02A a EX05. Systém techniky prostředí je řešen jako komfortní včetně vlhčení přiváděného vzduchu pro kanceláře.

Systém MaR zahrnuje celkem 3 rozvaděče. Komplexní dodávka měření a regulace

Hlavní rozvaděč MaR ve strojovně techniky prostředí na střeše:

 • Automatický provoz kotelny (2 kotle v kaskádě), 5 okruhů ÚT, TUV, automatické doplňování, havarijní stavy
 • Automatický provoz zdroje chladu (4 kompresorová jednotka vzduch/voda) 5 okruhů chlazení, automatické doplňování, havarijní stavy
 • 2 zdrojové jednotky VZT pro showroom v 1.NP v sekcích sever a jih
 • VZT jednotka pro kanceláře v 2.NP se sekundárním dělením do dvou sekcí severovýchod a jihozápad, každá s dohřevem, dochlazením a vlhčením

Dispečerský rozvaděč MaR v zázemí showroomu v 1.NP:

 • Dohřívání případně dochlazování prostoru showroomu pomocí 53 cirkulačních FCU na základě prostorové teploty ve čtyřech zónách – severovýchod, severozápad, jihovýchod a jihozápad
 • 13 samostatných FCU jednotek v kancelářských kojích na ploče showroomu, každá osazena ovladačem EX05
 • Poruchovou a havarijní signalizaci celého systému

Podružný rozvaděč MaR v 1.PP:

 • Sledování výskytu nebezpečné koncentrace CO, spouštění ventilace a varovných návěští v prostoru skladu nových automobilů v 1.PP
 • Sledování jímky pro svod dešťové vody z příjezdové rampy
Osazení: 7xMPC300, 9xEX02A, 13xEX05
Celkový počet I/O bodů: Cca 330 I/O bodů
Celkový pohled Technologie na střeše objektu Periferie řídícího systému
 
Strojovna techniky prostředí Hlavní rozvaděč systému
 

ÚEB AV ČR v.v.i. budova experimentálních skleníků (2004)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Experimentální výzkum a pěstování geneticky modifikovaných organismů vyžaduje kromě klimatizace i zajištění izolace sedmi samostatných prostorů (vytvářením mírného podtlaku) a individuálního světelného režimu pro jednotlivé kóje. Do systému je zahrnuta i regulace prostorové teploty dvou stávajících skleníků.

Systém MaR zahrnuje celkem 4 rozvaděče. Komplexní dodávka včetně technologické elektroinstalace

Rozvaděč v kotelně objektu:

 • Automatický provoz kotelny (2 dvoustupňové kotle), čtyři okruhy UT, TUV, automatické doplňování, havarijní stavy
 • Řízení prostorové teploty dvou stávajících skleníků. Zobrazení a nastavení teploty je umožněno pomocí periférie EX04, nastavení nočního poklesu pomocí periferíí EX01

Rozvaděč ve strojovně vzduchotechniky:

 • Ovládání hlavní VZT jednotku pro prostory s GMO ogranismy s několikanásobnou filtrací přiváděného i odtahovaného vzduchu. Ta provádí výměnu vzduchu v šesti samostatných prostorech s individuální regulací teploty a podtlaku proti venkovnímu prostoru.
 • Řízení podtlaku výkonem centrální VZT jednotky a individuálním nastavováním klapek pro každý regulovaný prostor.
 • Jemné doladění teplotních poměrů v prostorech pomocí samostatných klimatizačních jednotek pro každý prostor
 • Řízení osvětlení čtyř skleníkových kójí pomocí sodíkových výbojek v časovém režimu podle nastavitelných kalendářů
 • Panely uživatelského rozhraní pro každý prostor se zobrazením skutečné a žádané teploty, vlhkosti a podtlaku
 • Monitoring všech dveří ve sledovaných prostorech dveřními kontakty. Otevření dveří blokuje regulaci podtlaku, po nastavitelné době je vyhlašována porucha otevření dveří. Systém obsahuje dva moduly souhrnné havarijní signalizace.

Rozvaděč v místnosti ovládání:

 • Rozvaděč obsahuje jeden PLC, který slouží jako uživatelské operátorské rozhraní.
 • Rozvaděč samostatné regulace kultivace:
 • Regulace topení a klimatizaci vzdálenější laboratoře kultivace mimo prostory GMO.
Osazení: 7xMPC300, 8xEX04, 2xEX01, 1xM66
Počet I/O bodů: cca 260
Hlavní vstup do objektu skleníků Klimatizační jednotky pro systém Skleníky pro GMO Strojovna vzduchotechniky
 
Rozdělovač ÚT
 

Další reference

Rekonstrukce domu Malostranské nám. Praha 1 - kotelna, vzduchotechnika - Micropel (2007)
Česká spořitelna a.s. expozitura Na hrázi Praha 9 – kotelna, vzduchotechnika – JCI (2004)
Česká pošta pob. Italská ul. Praha2 – předávací stanice, vzduchotechnika, klimatizace – Regin (2003)

 
 
 
© MaR-K 2009 | Made by NETTVOR