exact technology mar-k

- Měření a regulace pro rodinné domy, inteligentní domy - Tepelná technika - Monitoring a kryotechnika - Komplexní řešení techniky prostředí budov - Vzduchotechnická a klimatizační zařízení - Automatizace - Průmyslové aplikace

Tepelná technika

Botel Klotylda náplavka u Jiráskova mostu (2009)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Systém měření a regulace pro elektrokotelnu a solární ohřev TUV botelové lodi. Zdrojem tepla je elektrokotel a sestava solárních panelů na střeše botelu. Sekundární okruhy jsou rozděleny po jednotlivých palubách a bortech pro dosažení optimálního využití ekvitermní regulace. Ohřev TUV je z prostorových důvodů prováděn v sestavě 4 akumulačních zásobníků s bivalentním topením – elektrokotlem a solárním ohřevem. Systém měření a regulace vyhodnocuje poruchové a havarijní stavy technologie včetně odpovídajících reakcí a poruchové a havarijní signalizace.

Řídící systém je soustředěn v rozvodnici MaR v kotelně v podpalubí na zádi lodi. Provozní hodnoty a poruchové či havarijní stavy jsou signalizovány do recepce botelu pomocí volně programovatelného terminálu MT201. Komplexní dodávka měření a regulace a technologické elektroinstalace.

Systém měření a regulace řeší tyto okruhy:

 • Automatický provoz kotelny, 4 okruhy ÚT, kontrola přípravy TUV, havarijní stavy
 • Solární ohřev TUV
 • Provozní, poruchovou a havarijní signalizaci celého systému
Osazení: 1xMPC300, 1xEX08, 1xMT201
Celkový počet I/O bodů: Cca 45 I/O bodů
Dvě sestry, není to málo? Klotylda z východního předmostí Jiráskova mostu Elektrokotelna na zádi lodi Řešení musí být z prostorových důvodů skutečně kompaktní
 
Klotylda s vodárenskou věží Mánesa
 

ČSVTS Novotného lávka, Praha 1 (2009)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Rekonstrukce systému MaR pro plynovou kotelnu a související vzduchotechnická zařízení. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle, sekundární okruhy jsou rozděleny na topné větve ústředního vytápění v sekcích, podávací větve pro vzduchotechnická zařízení a deskový ohřev TUV se zásobníkovými nádržemi. Součástí systému je i vzduchotechnické zařízení pro kotelnu a vzduchotechnické zařízení pro halurecepce objektu. Systém měření a regulace vyhodnocuje poruchové a havarijní stavy technologie včetně odpovídajících reakcí a poruchové a havarijní signalizace.

Řídící systém MaR je soustředěn v rozvodnici MaR v kotelně objektu na úrovni náplavky. Poruchové a havarijní stavy jsou signalizovány do místnosti obsluhy a recepce objektu. Komplexní dodávka měření a regulace a technologické elektroinstalace, kontrola a repase stavební elektroinstalace.

Systém měření a regulace řeší tyto okruhy:

 • Automatický provoz kotelny (3 kotle v kaskádě), 6 okruhů ÚT a topné vody pro VZT, kontrola přípravy TUV, havarijní stavy
 • VZT jednotka pro kotelnu
 • VZT jednotka pro halu recepce
 • Poruchovou a havarijní signalizaci celého systému
Osazení: 3xMPC300
Celkový počet I/O bodů: Cca 110 I/O bodů
Novotného lávka Přístup k objektu ČSVTS po Novotného lávce Objekt ČSVTS v zimě
 
 

Viladomy „Za klánovickým lesem“ Praha 14 Hostavice

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Měření a regulace pro obytný soubor viladomů. Obytný soubor se skládá ze tří samostatných viladomů propojených společným podzemím. Každý viladům má samostatnou kotelnu a samostatné garáže se sledováním výskytu CO. Kotelny jsou umístěny v suterénu objektů, rozvaděče měření regulace jsou umístěny v kotelnách. Pro snadnou obsluhu je výhodné, že všechny kotelny jsou řešeny jako zrcadlové se shodným vybavením a zapojením.

Komplexní dodávka včetně technologické elektroinstalace.

Aplikace zajišťuje tyto funkce:

 • Automatický provoz kotelnen (2 dvoustupňové kotle), dva okruhy UT (radiátory, podlahové vytápění), TUV, automatické doplňování, havarijní stavy
 • Systém měření tepla na patě všech bytů odděleně pro podlahové a radiátorové vytápění
 • Sledování nebezpečné koncentrace CO v prostoru garáží a optická a akustická signalizace překročení mezí.
Osazení:6xMPC300
Počet I/O bodů:cca 120
Celkový pohled Jeden z viladomů
 
 

ÚFA AV ČR v.v.i. observatoř Milešovka (2003)

www.ufa.cas.cz

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Měření a regulace pro elektrokotelnu observatoře Milešovka. Systém měření a regulace tepelného hospodářství na klimaticky velmi exponovaném místě. Měření a regulace stávajícího zdroje tepla tvořeného elektrokotlem a dvojicí akumulačních nádrží. Celý systém je umístěn v suterénu vlastní budovy observatoře.

Komplexní dodávka včetně technologické elektroinstalace.

Aplikace zajišťuje tyto funkce:

 • Spínání elektrokotle podle potřeby s přihlédnutím k signálu HDO
 • Nabíjení akumulačních nádrží systému
 • Sledování prostorové teploty v pozorovací místnosti observatoře a možnost nastavení teploty a ovládání vytápění z této místnosti.
Osazení:1xMPC300
Počet I/O bodů:cca 15
Zimní podmínky na observatoři Milešovka, observatoř na vrcholu Bezkontaktní spínání topných těles
 
Celkový pohled
 

Další reference

Skladový areál firmy M-luft Lipence – časové spínání kotlů (2009)
Bytový dům Třeboradice A – kotelna – Siemens (2008)
Campus Stodůlky Praha 5, objekty B, C, D – kotelny – Micropel (2008)
Bytový dům Pod kapličkou Praha 3 - kotelna, VZT garáží, GSM komunikace - Micropel (2005)
VFN Praha 1 Hematologie – předávací stanice – Sauter (2005)
Bytový dům Kavčí Hory Praha 4 - kotelna, vzduchotechnika garáží - Micropel (2004)
MV ČR objekt Paví vrch Praha 5 – kotelna – ZPA (2003)
ISŠT a odb učiliště Praha 9 – předávací stanice tepla – Siemens (2003)
Bytový dům Internacionální náměstí Suchdol Praha 6 – kotelna - Micropel (2002)
Areál SSŽ Stodůlky Praha 5 – předávací stanice tepla – Siemens (2001)
Bytový dům Hostivice „E“ – havarijní zabezpečení kotelny (2001)

 
 
 
© MaR-K 2009 | Made by NETTVOR