exact technology mar-k

- Měření a regulace pro rodinné domy, inteligentní domy - Tepelná technika - Monitoring a kryotechnika - Komplexní řešení techniky prostředí budov - Vzduchotechnická a klimatizační zařízení - Automatizace - Průmyslové aplikace

Monitoring a kryotechnika

ÚMG AV ČR v.v.i. budova Infragen, Areál VÚ Praha Krč (2007)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Řešení je komplexní včetně technologické elektroinstalace. Systém řízení a sběru dat pro kryosklad a monitoring tepelně nestabilních objektů. Systém je realizován decentralizovanou sítí PLC MICROPEL a je dimenzován na monitorování 300 objektů (cca 500 teplot). Správcovské rozhraní je v místnosti dispečinku s ovládacím PC a s jedním PLC MPC303, který umožňuje záložní přístup. Systém vyhodnocuje 2600 poruchových a havarijních stavů, při jejich vzniku zasílá jednotlivým uživatelům přes dispečink e-maily. V síti PLC je zapojena GSM brána, vysílající od cca 1700 havarijních stavů SMS zprávy jednotlivým uživatelům (vč. specifikace objektu i typu výstrahy). Webová aplikace s přístupovými právy ke všem objektům umožňuje oprávněným uživatelům přístup odkudkoliv přes internet. Snímky z webové kamery ve skladu jsou v případě havarijního stavu nebo pohybu v prostoru ukládány do videosouborů. Tyto soubory jsou rovněž přístupné z webové aplikace.

Systém zahrnuje celkem 12 rozvaděčů. Komplexní dodávka včetně technologické elektroinstalace.

Aplikace zajišťuje tyto funkce:

 • Monitorování a obsluha hlavního ventilu zásobníku tekutého dusíku o objemu 8 m3.
 • Obsluha 17 Dewarových nádob (monitoring teploty, hladiny dusíku, manipulace s víkem nádoby, automatické doplňování dusíku).
 • Provoz dvou stanovišť ručního plnění Dewarových nádob. Zaznamenávání odběru pomocí čipové čtečky.
 • Měření teplot, obsahu kyslíku a vlhkosti v prostoru kryoskladu.
 • Spouštění havarijní vzduchotechniky a signalizace.
 • Zabezpečení vstupu do kryoskladu na čipové karty, kontrola přístupových práv.
 • Lokální dispečink na průmyslovém PC s dotykovou obrazovkou.
 • Ukládání dat do SQL databáze a možnost jejich "on-line" prohlížení oprávněnými uživateli po internetu.
 • Monitorování celého prostoru skladu IP-kamerou a její výstup do webové aplikace.
 • Monitorování teplot a otevření dveří od všech ostatních chladicích zařízení v areálu.
 • Kontrola nastavených mezí, vysílání havarijních výstrah přes e-mail a SMS.
Osazení: 23xMPC300, 2xCA3, 1xCA1, 3xEX06
Počet I/O bodů:cca 900
Celkový pohled na objekt ÚMG Kryosklad Touchscreen ovládání a monitoringu kryoskladu Plnící ventily LIN Hlavní rozvodnice systému Webový výstup monitoringu
 
Ovládání ručního plnění LIN s čipovým přístupem
 

Masarykova univerzita Brno Univerzitní kampus Brno Bohunice
Technologie kryoskladu (2006)

Řídící systém řady MPC firmy Micropel

Systém řízení a sběru dat pro kryosklad a monitoring tepelně nestabilních objektů. Součástí realizace je komunikace se systémem ICE Cube pro řízené zmrazování termolabilního materiálu. Součástí realizace je jednoduchá webová aplikace pro dálkové sledování technologie a GSM brána pro zasílání výstražných sms zpráv při poruchách technologie. Systém je z hlediska napájení částečně zálohován dieselovým agregátem objektu a vlastní řídící systém a systém ICE CUBE potom UPS.

Komplexní dodávka včetně technologické elektroinstalace.

Aplikace zajišťuje tyto funkce:

 • Obsluha 3 Dewarových nádob (monitoring teploty, hladiny dusíku, manipulace s víkem nádoby, automatické doplňování dusíku).
 • Obsluha 4 malých dewarových nádob
 • Monitoring stavu 4 mrazících boxů pro -80°C
 • Měření teplot, obsahu kyslíku a vlhkosti v prostoru kryoskladu.
 • Kontrola nastavených mezí, vysílání havarijních výstrah SMS.
Osazení:3xMPC300, 1xCA3, 1xCA21, 1xCA4
Počet I/O bodů:cca 100
Monitoring mobilních Dewarových nádob Mobilní zásobníky tekutého dusíku Dewarova nádoba a řízený zamrazovač
 
Mrazící boxy -80°C Hlavní řídící rozvodnice a sestava čidel monitoringu prostředí Dewarova nádoba při doplňování kapalného dusíku
 

Další reference

Fyzikální ústav AV ČR - zabezpečení zásobníku LIN - Micropel (2006)

 
 
 
© MaR-K 2009 | Made by NETTVOR